Beleidsmedewerker Instandhouding Mariene Soorten • Directie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij Hij werkt voor de overheid (2023)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij

 • PlaatsDen Haag
 • uren per week32 - 36
 • salaris3.608 euro-5.503 euro
 • cijfermeester
 • disciplinenatuur/milieu
 • hun reacties van8 juni
 • werkzame bevolkingDGNV20230523_11
 • Uitgavedatum24 mei 2023
 • Werkvast dienstverband
model

Wil jij meebeslissen over het behoud van walvisachtigen, zeehonden en ander zeeleven in binnen- en buitenland? Ga dan snel verder met lezen!

De biodiversiteit neemt wereldwijd af. Ook in de Nederlandse Noordzee staan ​​iconische soorten als zeehonden en pelsrobben enorm onder druk door verschillende menselijke invloeden, zoals bijvangst, vervuiling, onderwatergeluid en klimaatverandering. Om dit probleem op te lossen, internationale samenwerking om deze soort te beschermen. In Nederland zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich in voor de bescherming van inheemse en trekkende soorten, waarin Nederland een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld de zeehonden die in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta werpen, of de bruinvissen die vaak in de Nederlandse Noordzee voorkomen. Als oceaanbeleidsmaker maak je het verschil.

Natuurliefhebbers hebben meestal een warm hart voor zeezoogdieren. Maar moeten alle zeehonden worden verzorgd? Hoe gaan we om met de grote aantallen gestrande dolfijnen, en hoe komen we erachter wat de oorzaak is? Hoe kunnen we bijvangst van deze soorten in de visserij voorkomen en hoe kunnen we samenwerken met vissers voor een duurzame toekomst? Welke afspraak kunnen we hiervoor internationaal maken? Als beleidsmaker voor mariene soorten zult u over een aantal van deze kwesties serieus nadenken.

Je helpt de afdeling het profiel te begrijpen van mariene soorten die extra bescherming nodig hebben en doet onderzoek om meer te weten te komen over de menselijke impact op mariene soorten en mogelijke (internationale) oplossingen om ze beter te beschermen. Je gaat hierover in gesprek met collega's van LNV of andere sectoren, collega's uit andere landen en vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten en kennisinstellingen en andere stakeholders zoals visserij, windenergie en de olie- en gassector.

Je neemt je werk heel serieus, maar kunt ook objectief naar de zaken kijken. Je komt snel tot de kern van een probleem en denkt mee over een oplossing. Ze werken heel goed samen op internet. Je hebt een stevige basis en voelt je thuis in een internationale omgeving. Hij heeft goed inzicht in de politieke en bestuurlijke belangen die daarbij spelen en volgt het maatschappelijk debat daarover. Als beslisser is hij daadkrachtig en kan hij strategisch advies geven over complexe documenten. Je krijgt een hoge mate van zelfstandigheid en de kans om je te ontwikkelen als beslisser. Ook werkt hij samen met andere collega's in de Species-groep en met de groepscoördinator.

Werk vereisten
 • Je hebt een universitaire mindset, bij voorkeur met een achtergrond in mariene ecologie/biologie.
 • Advieservaring in een internationale context is een pré. Je spreekt vloeiend Engels en bent bereid om regelmatig te reizen voor je werk.
 • Het betrekt verschillende belanghebbenden en kan de samenwerking verbeteren.
 • Je kent het belang van de Nederlandse natuur voor verschillende soorten, met name zeezoogdieren, en je weet hoe de bescherming van deze soorten nationaal en internationaal is georganiseerd.
 • Je hebt ervaring in politieke zaken.
 • Het is het beste als je goed en foutloos kunt schrijven. Dit is van belang voor onder meer het opstellen van beleidsnota's en het beantwoorden van Kamervragen. Tip: Als dit een ontwikkelpunt is, hebben we daar ondersteuningsmogelijkheden voor.

Vaardigheid:

 • milieubewustzijn
 • creativiteit
 • netwerk
 • Klantgericht
 • management sensitiviteit
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
arbeidsvoorwaarden
 • Loonschaal 11
 • salarisMinuut 3.608 EURmaximaal. 5.503 euro (bruto)
 • Werkvast dienstverband
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36
andere arbeidsvoorwaarden

Naast je salaris krijg je ook een Individueel Keuze Budget (IKB). IKB bestaat uit geld (16,37% van het bruto jaarsalaris) en tijd. Bij IKB kies je zelf wat het beste bij je past en creëer je zelf een deel van de arbeidsvoorwaarden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een ​​deel van uw maandinkomen te betalen wanneer u het nodig heeft. U kunt dit budget ook omzetten in vakanties en vice versa, of gebruiken voor fiscale doeleinden. De Rijksoverheid hecht veel waarde aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en biedt daarvoor veel mogelijkheden. Andere voordelen zijn een ruim aanbod aan studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van reizen met het openbaar vervoer, overplaatsingen en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

specifieke functie
 • Het toelatings- en selectieproces omvat minimaal twee gespreksrondes en een eindgesprek over arbeidsvoorwaarden.
 • Het inwinnen van advies of een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.
 • Rijkscollega's die werken aan open contracten kunnen met behoud van de bestaande contractvorm worden gedetacheerd of overgenomen.
 • Heb je (nog) geen vast contract als ambtenaar, dan start je op een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.

Wat bieden we je nog meer:

 • Comfortabele werkomgeving en goede faciliteiten, op loopafstand van het eindpunt.
 • Er zijn veel mogelijkheden om door te groeien en je te specialiseren.
 • Wij vinden het belangrijk om een ​​goede balans te vinden tussen je professionele en privéleven. Werktijden kunnen flexibel worden geregeld door middel van onderhandelingen tussen beide partijen.
 • Gemengd werk is mogelijk als je inhuurt. Je werkt dus deels vanuit huis en deels vanuit kantoor. Een goede werkruimte thuis vinden wij erg belangrijk. Wij bieden daarom een ​​thuiswerkvoorzieningstoeslag en een thuiswerkvergoeding volgens CAO Rijk.

Na de sluitingsdatum verschijnen de aanvraagtekst en gegevens van de aanvraaghouder niet meer online. Om te voorkomen dat je moet solliciteren, vragen we je de vacaturetekst te downloaden en op te slaan.

Onze vacatures worden niet in behandeling genomen.

Meer over Werkgroep Beleidsmedewerker (Senior)

Het Gebouw Bedrijfsvoering Rijk ondersteunt medewerkers en leidinggevenden bij het maken van prestatie- en ontwikkelingsafspraken tijdens functioneringsgesprekken en geeft voorlichting over carrièremogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Ga voor meer informatie naar het Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over uw toekomstige appartement

Deze groep soorten bestrijkt een breed gebied en is onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het Nederlandse soortenbeleid biedt een kennisbasis en draagt ​​bij aan het behoud van soorten door invasieve uitheemse soorten aan te pakken om de inheemse biodiversiteit te beschermen.
 • Jachtbeleid, schadebeheersing en jachtmanagement.
 • Ontwikkeling van een mondiaal soortenbeleid door coördinatie van de Nederlandse bijdrage aan het CITES-verdrag (regulering van de internationale handel in bedreigde plant- en diersoorten), het IWC-verdrag (walvisbeheer), de Convention on Migratory Species (CMS) en haar subverdrag als AEWA (Africa-Eurasia Waterfowl Agreement).
 • Europees Soortenbeleid, bijdragen aan de Werkgroep EU-Verordening Vreemde Soorten en de CITES-Verordening en de toepassing daarvan in de Nederlandse context, dit vraagt ​​om nauwe samenwerking met de provincies, RVO en NVWA.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven we ernaar een werkgever te zijn waar alle medewerkers voor willen werken ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, nationaliteit en arbeidsbeperking. Het aanpakken van sociale problemen bij diverse groepen kan overheidsdiensten effectiever, innovatiever en plezieriger maken om mee samen te werken.

Directoraat-generaal Natuur en Visserij
Directoraat-Generaal Natuur en Visserij zet zich in voor een sterke en veerkrachtige natuurlijke omgeving en ecologisch verantwoorde Grote Wateren waarin we ons inzetten voor duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn door nauw samen te werken met andere gouvernementele en niet-gouvernementele partners.

natuurlijke combinatie
Het Natuurportfolio is gebaseerd op de visie dat de natuur en de soorten die erin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook onmisbaar. De natuur vormt de basis van ons bestaan. Het zorgt voor de vruchtbare grond waarin we ons voedsel verbouwen, de bemesting van onze bomen en planten, het schone zoete water dat de duinen binnendringt, de bossen die fijnstof filteren en de bomen die hittestress helpen verlichten, en zorgen voor een gezonde omgeving voor mensen om in te wonen.

In het natuurbeleid werken we rond twee assen:

 • We werken aan meer en betere natuur. Het gaat om het beschermen, herstellen en versterken van de natuur.
 • We zetten ons in voor een inclusieve samenleving die één is met de natuur. Landelijk willen we enerzijds de omstandigheden (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds gedrag en structuren verbeteren.

Meer informatie over deze vacature:

Ernestine Meijer, tapa MT

06 31 01 81 46

Sandra van de Graaf, Coördinator Soortgroep

06 11 52 64 84

Voor meer informatie over het aanvraagproces:

Asal Kleijsen, Senior Adviseur Werving en Arbeidsmarkt

06 31 01 94 98

Toepassen?

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij nodigt u uit om op haar website een aanvraag in te dienen. Door op onderstaande knop te klikken, verlaat u deze website en gaat u direct naar het aanvraagformulier. Het kabinet hecht waarde aan diverse en inclusieve organisaties. Werken in diverse teams maakt ons productiever, innovatiever en leuker. Daarom is iedereen welkom om te solliciteren.

Gerelateerde vacatures

Projectleider Natuurbeleidskader Waddenzee

Directie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)

 • PlaatsDen Haag
 • uren per week32-36
 • Loon13e klas
 • hun reacties van1 juni
 • Werkvaste aanstelling/vast dienstverband (eventueel met proeftijd)

Bekijk vacatures » Projectleider Natuurbeleidskader Waddenzee

Verantwoordelijk voor landschaps- en agroforestrybeleid

Directie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij

 • PlaatsDen Haag
 • uren per week32-36
 • Loonschaal 11
 • hun reacties van2 juni
 • Werkvaste aanstelling/vast dienstverband (eventueel met proeftijd)

Bekijk vacatures » Landschap en Agroforestry Data voor Beleidsmedewerker

Verantwoordelijk voor de politieke bosbouwstrategie

Directie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)

 • PlaatsDen Haag
 • uren per week32-36
 • Loonschaal 11
 • hun reacties van2 juni
 • Werkvaste aanstelling/vast dienstverband (eventueel met proeftijd)

Bekijk vacatures » Hoofd Politieke Bosbouwstrategie

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 04/21/2023

Views: 6022

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.